CẦN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,047

Ngày đăng: 28/10/2021

CẦN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH

Cần xem điện ảnh là một phần của ngành công nghiệp văn hóa, tuân theo các quy luật thị trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Do đó góp ý vào dự án Luật Điện ảnh (sđ), nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có chiến lược dài hạn để phát triển điện ảnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?