ĐỀ ÁN 1956: NHIỀU MÔ HÌNH HAY CẦN NHÂN RỘNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 23,456

Ngày đăng: 01/12/2020

ĐỀ ÁN 1956: NHIỀU MÔ HÌNH HAY CẦN NHÂN RỘNG

Trong giai đoạn 2016-2020, Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 1956), được xem như chìa khóa giúp lao động nông thôn có việc làm, tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững ở nhiều địa phương. Một trong những mô hình hiệu quả đáng chú ý là thông qua đào tạo nghề, người dân đã mạnh dạn tổ chức sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?