THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VI PHẠM NĂM 2020 CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 28,027

Ngày đăng: 27/11/2020

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VI PHẠM NĂM 2020 CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?