PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,619

Ngày đăng: 25/11/2020

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

"Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và nghiêm trọng đến tất cả quốc gia trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc làm... khiến tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái gia tăng. Làm thế nào để phòng ngừa và ứng phó hiệu quả vấn nạn này trong bối cảnh đại dịch Covid 19 cũng là chủ đề của chương trình Từ nghị trường đến cuộc sống kỳ này."

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?