CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ – TIỀN TỆ VÀ BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH VĨ MÔ

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 15,400

Ngày đăng: 06/12/2021

CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ – TIỀN TỆ VÀ BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH VĨ MÔ

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là 2 chính sách vĩ mô lớn, là công cụ quan trọng trong điều tiết kinh tế vĩ mô. Vì vậy trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung bàn luận về dư địa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, đặt trong tổng thể dài hạn, đảm bảo ổn định vĩ mô

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?