CẦN LỰC ĐẨY MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 11,834

Ngày đăng: 19/11/2021

CẦN LỰC ĐẨY MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

Xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế là chủ trương lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm thu hút tối đa nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, một số quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế trong đó có Nghị định 82 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ về cơ chế, chính sách phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?