CƠ SỞ XÂY DỰNG LUẬT, TÍNH ĐẶC THÙ, ĐẶC BIỆT CỦA CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 13,559

Ngày đăng: 03/10/2021

CƠ SỞ XÂY DỰNG LUẬT, TÍNH ĐẶC THÙ, ĐẶC BIỆT CỦA CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Dự án Luật Cảnh sát Cơ động là 1 trong 7 dự án Luật đầu tiên, dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 diễn vào ra vào tháng 10 này. Để tạo diễn đàn trao đổi, làm rõ hơn vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân, đồng thời có thêm thông tin, cơ sở về sự cần thiết ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này, Truyền hình Quốc hội thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề “CƠ SỞ XÂY DỰNG LUẬT, TÍNH ĐẶC THÙ, ĐẶC BIỆT CỦA CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?