XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO NHÂN NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 11,540

Ngày đăng: 19/10/2015

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO NHÂN NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã triển khai được 15 năm mang lại niềm vui cho hàng triệu hộ nghèo, mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của người Việt Nam. Một trong những phương pháp để cuộc vận động này đến được đúng đối tượng là phương pháp chuyển đổi tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, tập trung vào việc phân loại hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhận diện hộ nghèo toàn diện hơn. Đây cũng là vấn đề được đề cập trong chương trình hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?