THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 11,717

Ngày đăng: 22/10/2015

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

Báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, 17/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch 5 năm. Trong đó chỉ tiêu tăng trưởng GDP tuy không đạt nhưng chỉ tiêu này năm 2014 và 2015 đã có chuyển biến tích cực, và ước tính có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2015. Tuy nhiên vẫn còn hiệu hạn chế, nhất là kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc, cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực còn chậm, bảo vệ quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trên biển Đông còn nhiều khó khăn...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?