ĐỔI MỚI CÁCH THỨC CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI THỨ 10, KHÓA XIII

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 11,522

Ngày đăng: 20/10/2015

ĐỔI MỚI CÁCH THỨC CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI THỨ 10, KHÓA XIII

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào sáng 20-10. Đây là kỳ họp cuối năm, cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ nên khối lượng công việc khá lớn. Kỳ họp này sẽ cơ bản giải quyết vấn đề tư pháp đặt ra trong Hiến pháp 2013, nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Quốc sẽ hội dành 19 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 18 luật, 14 nghị quyết, Quốc hội cũng sẽ xem xét 8 dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?