THỐNG NHẤT CƠ CHẾ SẢN XUẤT PHIM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,168

Ngày đăng: 14/09/2021

THỐNG NHẤT CƠ CHẾ SẢN XUẤT PHIM

Cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại phiên họp Thường vụ sáng nay, các đại biểu nhất trí cao về quy định sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước theo phương án: cần phải giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?