PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QH TRẦN THANH MẪN TIỄP XÚC CỬ TRI TỈNH HẬU GIANG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,088

Ngày đăng: 24/09/2021

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QH TRẦN THANH MẪN TIỄP XÚC CỬ TRI TỈNH HẬU GIANG

Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV và trước kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại 10 điểm cầu gồm: Tòa nhà Quốc hội; tỉnh Hậu Giang và 8 Huyện của Tỉnh. Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự từ điểm cầu nhà Quốc hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội Đồng Dân tộc, một số uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?