LONG AN MỞ LẠI NỀN KINH TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,822

Ngày đăng: 24/09/2021

LONG AN MỞ LẠI NỀN KINH TẾ

Để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Long An đi từng bước thận trọng để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch, mở lại nền kinh tế theo từng giai đoạn kiểm soát dịch trong tỉnh và các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?