KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,146

Ngày đăng: 14/09/2021

KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Liên quan đến các quy định của pháp luật về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở nhà nước đầu tư kinh phí, các đại biểu cơ bản nhất trí với việc giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, tổ chức chủ trì có quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi được cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện Phương án này theo hướng bổ sung, làm rõ “cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?