KẾT QUẢ KIỂM TOÁN LÀ CĂN CỨ QUAN TRỌNG ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,164

Ngày đăng: 14/09/2021

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN LÀ CĂN CỨ QUAN TRỌNG ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Dù rất nỗ lực nhưng năm 2021 Kiểm toán nhà nước vẫn phải dừng nhiều cuộc kiểm toán do dịch covid 19. Theo đó, trong năm 2021 không thực hiện kiểm toán đối với các bộ ngành và địa phương đang phải tập trung chống dịch

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?