KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 2022 BÁM SÁT CÁC CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,248

Ngày đăng: 14/09/2021

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 2022 BÁM SÁT CÁC CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

Năm 2022, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện 168 cuộc kiểm toán, ít hơn 13 cuộc Kiểm toán so với Kế hoạch kiểm toán 2021, gắn với quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, những vấn đề phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm. Cơ bản đồng tình với kế hoạch của Kiểm toán nhà nước, nhưng các thành viên uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước sẽ bám sát thực hiện theo chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022, để Quốc hội có căn cứ cho 2 chuyên đề giám sát tối cao quan trọng này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?