ĐẮK LẮK: KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68 CỦA CHÍNH PHỦ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,251

Ngày đăng: 24/09/2021

ĐẮK LẮK: KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68 CỦA CHÍNH PHỦ

# Khẩn trương đẩy nhanh thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại địch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đến thời điểm này, các chính sách hỗ trợ đã và đang được các đơn vị, địa phương trong tỉnh Đắk Lắk gấp rút triển khai, đảm bảo việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được kịp thời, hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?