ĐẮK LẮK: HÀNG NGHÌN LAO ĐỘNG TỰ DO ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,170

Ngày đăng: 27/09/2021

ĐẮK LẮK: HÀNG NGHÌN LAO ĐỘNG TỰ DO ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68

Nghị quyết 68 của Chính phủ được ban hành kịp thời đã góp phần giúp người lao động và người sử dụng lao động giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Tại Đắk Lắk, theo thống kê, có hàng nghìn lao động tự do được hỗ trợ theo nghị quyết này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?