NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,433

Ngày đăng: 06/03/2021

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI

Hưởng ứng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, các tỉnh thành trên cả nước đã triển khai mô hình canh tác theo hướng hữu cơ. Nhờ kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào và quy trình canh tác, nhiều mô hình sản xuất hữu cơ khi mới vừa áp dụng đã mang lại hiệu quả cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?