LAI CHÂU: CUỘC SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI SI LA Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,666

Ngày đăng: 01/03/2021

LAI CHÂU: CUỘC SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI SI LA Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ

Si La là một trong những dân tộc rất ít người (dưới 1.000 người) trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Mường Tè là huyện duy nhất của tỉnh Lai Châu có dân tộc Si La sinh sống. Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với những chính sách dành cho dân tộc thiểu số đặc biệt ít người và Dự án tái định cư Thủy điện Lai Châu, đời sống của đồng bào Si La ở Mường Tè có những chuyển biển tích cực, cuộc sống của bà con nơi đây đang từng bước khởi sắc. THQHVN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?