PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN: CHÚNG TA KHÔNG CHỈ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG MÀ CÒN GIỮ ĐƯỢC SỰ ỔN ĐỊNH XÃ HỘI VÀ GIA TĂNG NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,863

Ngày đăng: 28/02/2021

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN: CHÚNG TA KHÔNG CHỈ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG MÀ CÒN GIỮ ĐƯỢC SỰ ỔN ĐỊNH XÃ HỘI VÀ GIA TĂNG NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?