GIAO QUÂN ĐỦ CHỈ TIÊU, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,670

Ngày đăng: 26/02/2021

GIAO QUÂN ĐỦ CHỈ TIÊU, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Thông tin liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm nay, Lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào 3 thời điểm, bắt đầu từ ngày 27/2 sẽ diễn ra tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Hà Nội. Ngày 28/02, sẽ diễn ra tại 7 địa phương.Ngày 03/03 sẽ diễn ra tại 34 địa phương và các đơn vị thực hiện giao nhận quân. Triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn tất mọi công tác theo quy trình tuyển quân. Thông tin trên vừa được Đại tá NGUYỄN QUỐC HẢI - đại diện Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu - đơn vị phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp chỉ đạo tuyển quân trong toàn quân, trả lời phỏng vấn THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?