XÂY DỰNG LUẬT PHẢI BẮT NGUỒN TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,534

Ngày đăng: 01/12/2021

XÂY DỰNG LUẬT PHẢI BẮT NGUỒN TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC

Tăng cường năng lực cho các chủ thể tham gia quy trình lập pháp là một trong 3 định hướng quan trọng được xác định tại Đề án Định hướng Chương trình Xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Thời gian qua, việc xây dựng Luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội đa số được thực hiện theo đề xuất của Chính phủ, cho nên công tác xây dựng Luật trước hết phải bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của Chính phủ trong suốt quá trình điều hành hoạt động đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?