TIÊU ĐIỂM THỜI SỰ 07/12: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,267

Ngày đăng: 07/12/2021

TIÊU ĐIỂM THỜI SỰ 07/12: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ là hai công cụ ổn định kinh tế vĩ mô quan trọng ở mọi quốc gia và có mối liên hệ lẫn nhau. Đối với chính sách tiền tệ, trong 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, ngành ngân hàng luôn trong trạng thái hỗ trợ nền kinh tế. Về lãi suất, NHNN đã 3 lần giảm đồng bộ các mức lãi suất điều hành với quy mô lớn. Hiện Lãi suất điều hành giảm 1,5 - 2%, Lãi suất huy động giảm 1,5%, Lãi suất cho vay giảm 1,77% so với đầu năm 2020. Theo báo cáo từ các tổ chức tín dụng, đến cuối tháng 9/2021, các TCTD đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho khoảng 1,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?