TIẾP THU, GIẢI TRÌNH BƯỚC ĐẦU DỰ THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,180

Ngày đăng: 01/12/2021

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH BƯỚC ĐẦU DỰ THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Sáng nay, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Ban soạn thảo dự án Luật Cảnh sát cơ động về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bước đầu dự thảo Luật sau khi các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?