THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 6 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,112

Ngày đăng: 07/12/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 6 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội theo 2 Đợt: Đợt 1: từ ngày 08-10/12/2021; Đợt 2: từ ngày 21-22/12/2021. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?