THAM VẤN CÁC CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP ĐỂ PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,130

Ngày đăng: 02/12/2021

THAM VẤN CÁC CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP ĐỂ PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Dịch Covid 19 kéo dài đã tác động lớn đến kinh tế nước ta, làm suy giảm thành quả tăng trưởng của đất nước giai đoạn 2016-2020, từ 7,5% xuống còn 2,91% năm 2021. Dù Đảng và nhà nước đã kịp thời đưa ra gói hỗ trợ giúp người dân và doanh nghiệp, nhưng chưa thể khôi phục sản xuất như kỳ vọng, cần một chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế xã hội, trong đó cần đưa được các gói hỗ trợ tài chính và tiền tệ với quy mô đủ lớn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?