PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN PHẤN ĐẦU LÊN QUẬN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,184

Ngày đăng: 08/12/2021

PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN PHẤN ĐẦU LÊN QUẬN

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, và thông qua các nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh Quốc phòng, thu chi ngân sách và công tác phòng chống dịch Covid 19 năm 2022; phân bổ ngân sách thành phố năm 2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?