MỘT LUẬT SỬA 8 LUẬT, CHỈ SỬA NHỮNG NỘI DUNG THỰC SỰ CẤP BÁCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,105

Ngày đăng: 08/12/2021

MỘT LUẬT SỬA 8 LUẬT, CHỈ SỬA NHỮNG NỘI DUNG THỰC SỰ CẤP BÁCH

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?