LIÊN THÔNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN CƯ ĐỂ CHẶT VÒI "TÍN DỤNG ĐEN"

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,532

Ngày đăng: 02/12/2021

LIÊN THÔNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN CƯ ĐỂ CHẶT VÒI "TÍN DỤNG ĐEN"

Ngày 2/12, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế -Ngân hàng Nhà nước, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo: "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn". Mục đích nhằm giúp người dân nhận diện được các hoạt động tín dụng đen, đồng thời tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được cũng như đưa ra giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?