LẤY Ý KIẾN DỰ THÁO LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,740

Ngày đăng: 03/12/2021

LẤY Ý KIẾN DỰ THÁO LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI)

Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?