KHAI MẠC PHIÊN HỌP LẦN 6 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,316

Ngày đăng: 08/12/2021

KHAI MẠC PHIÊN HỌP LẦN 6 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Sáng nay, - Phiên họp thứ 6 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Nhà Quốc hội. Phiên họp lần này sẽ tổ chức 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 8-10/12, đợt 2 từ ngày 21-22/12, xem xét nhiều vấn đề quan trọng cấp bách, phục vụ phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?