HỖ TRỢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT - KINH DOANH DO ẢNH HƯỞNG ĐẠI DỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,204

Ngày đăng: 02/12/2021

HỖ TRỢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT - KINH DOANH DO ẢNH HƯỞNG ĐẠI DỊCH

Nhằm hỗ trợ các cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh; các đối tượng lao động từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,… trở về tỉnh Vĩnh Long làm việc, sinh sống do ảnh hưởng đại dịch CoVid – 19. Vĩnh Long ban hành Đề án cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch được vay vốn với lãi suất ưu đãi để được tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Những lao động tự do và một số đối tượng lao động không thuộc diện nhận hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết số 68 của Chính phủ sẽ được vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất tương đương với lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định về tín dụng chính sách.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?