HĐND TÌNH BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ NHANH CHI TRẢ HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,867

Ngày đăng: 08/12/2021

HĐND TÌNH BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ NHANH CHI TRẢ HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Thảo luận về báo cáo kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch 2022 của tỉnh Bình Thuận, các đại biểu HĐND đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh việc chi trả hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người lao động tự do theo nghị quyết 68.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?