DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM BÀN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,150

Ngày đăng: 02/12/2021

DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM BÀN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chiều nay, Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì tổ chức họp báo, thông tin về diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021, với chủ đề: Phục hồi và phát triển bền vững, sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tới đây. Theo đó, để thực hiện thành công các nghị quyết của Quốc hội, cấp thiết phải có các chính sách hỗ trợ cả về kinh tế và xã hội trên cơ sở phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tiễn của đất nước để bảo vệ thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đạt được các mục tiêu trước mắt cũng như trong dài hạn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?