ĐỀ NGHỊ BAN BÍ THƯ KỶ LUẬT NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CAO MINH QUANG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,114

Ngày đăng: 02/12/2021

ĐỀ NGHỊ BAN BÍ THƯ KỶ LUẬT NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CAO MINH QUANG

Tại kỳ họp thứ chín từ ngày 29/11 đến ngày 1/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật một số cá nhân liên quan đến vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?