CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ VIỆC TẬP TRUNG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,278

Ngày đăng: 01/12/2021

CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ VIỆC TẬP TRUNG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?