CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO THĂM VIỆT NAM: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI TRONG QUAN HỆ GIỮA QUỐC HỘI HAI NƯỚC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,292

Ngày đăng: 05/12/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO THĂM VIỆT NAM: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI TRONG QUAN HỆ GIỮA QUỐC HỘI HAI NƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?