CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT, ĐẶC CÁCH, ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,252

Ngày đăng: 06/12/2021

CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT, ĐẶC CÁCH, ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH

Uỷ ban Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 theo hình thức trực tuyến,7 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19.Phó Chủ tịch Thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?