SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 ĐỂ TRÁNH XÂU XÉ TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,128

Ngày đăng: 24/11/2021

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 ĐỂ TRÁNH XÂU XÉ TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết số 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Theo đó, Nghị quyết đã xác định sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình. Chiều nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013” với sự tham gia của nhiều ĐBQH, các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?