SỚM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỆN ẢNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,192

Ngày đăng: 30/11/2021

SỚM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỆN ẢNH

Tại Hội thảo “Thực trạng pháp luật về điện ảnh và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi luật điện ảnh” được Ủy ban VHGD của Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức sáng nay, nhiều ý kiến cho rằng, Luật Điện ảnh cần sớm được sửa đổi toàn diện, có tầm nhìn xa hơn, tạo hành lang pháp lý để phát triển nền công nghiệp điện ảnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?