SỚM BỐ TRÍ VỐN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,422

Ngày đăng: 27/11/2021

SỚM BỐ TRÍ VỐN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Sau hơn 16 năm, dự án đường Hồ Chí Minh - 1 Dự án quan trọng quốc gia vẫn chưa được nối thông toàn tuyến từ điểm đầu Pác Bó, Cao Bằng tới Đất Mũi , Cà Mau . Dù dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2004 nhưng "để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai", năm 2013, Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết số 66/2013/QH13 để điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, điều chỉnh thời hạn hoàn thành nối thông toàn tuyến lùi đến năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?