SAU SÁP NHẬP, NƠI THỪA, NƠI THIẾU CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,136

Ngày đăng: 30/11/2021

SAU SÁP NHẬP, NƠI THỪA, NƠI THIẾU CƠ SỞ VẬT CHẤT

Bên cạnh những bất cập liên quan đến vướng mắc khi bố trí cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thì vấn đề về cơ sở vật chất thừa, thiếu, xuống cấp sau khi sáp nhập đơn vị hành chính mới cũng là một thực trạng xảy ra ở hầu hết tại các tỉnh thành, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?