QUẢNG TRỊ: PHÁT HIỆN THÊM NHIỀU CÂY GỖ QUÝ BỊ ĐỐN HẠ TẠI KHU BẢO TỒN BẮC HƯỚNG HÓA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,834

Ngày đăng: 29/11/2021

QUẢNG TRỊ: PHÁT HIỆN THÊM NHIỀU CÂY GỖ QUÝ BỊ ĐỐN HẠ TẠI KHU BẢO TỒN BẮC HƯỚNG HÓA

Liên tục trong những ngày qua, THQH VN đã phản ánh về tình trạng phá rừng ngay trong lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc làm rõ. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên tiếp tục phát hiện thêm nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ thuốc nhóm quý hiếm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?