NGHỊ QUYẾT SỐ: 08/2021/NQ-UBTVQH15

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,366

Ngày đăng: 30/11/2021

NGHỊ QUYẾT SỐ: 08/2021/NQ-UBTVQH15

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự.Nghị quyết này được áp dụng cùng với Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?