HẠN CHẾ PHẠM VI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,282

Ngày đăng: 29/11/2021

HẠN CHẾ PHẠM VI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của họ và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, ưu tiên cải tạo tại cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây là một nội dung được quan tâm tại hội thảo tham vấn kinh nghiệm quốc tế xây dựng Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, do Toà án Nhân dân tối cao tổ chức sáng nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?