THI ĐUA KHEN THƯỞNG HƯỚNG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,152

Ngày đăng: 28/10/2021

THI ĐUA KHEN THƯỞNG HƯỚNG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Giải trình trước Quốc hội về những vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Luật Thi đua khen thưởng lần này đảm bảo diện bao phủ rất rộng, bao trùm, toàn diện, hợp lý, công bằng, khoa học, thực tiễn và tạo động lực mới. Đặc biệt là quán triệt hướng về cơ sở, khu vực ngoài Nhà nước, người trực tiếp lao động, học tập, nghiên cứu trên quan điểm thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, khắc phục tình trạng dồn, tích luỹ thành tích hay tính hình thức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?