TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỆN ẢNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,186

Ngày đăng: 28/10/2021

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỆN ẢNH

Góp ý về dự án Luật điện ảnh (sửa đổi), tại điểm cầu Quảng Nam đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị, cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước, nhất là khâu cấp phép, phân loại phim và hậu kiểm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?