KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN ẢNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,098

Ngày đăng: 28/10/2021

KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN ẢNH

Tham gia thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), tại điểm cầu Lâm Đồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng cần có cơ chế quản lý nhà nước về điện ảnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?