KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 ỦY BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,188

Ngày đăng: 16/10/2021

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 ỦY BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 2, sáng nay, tại nhà Quốc hội, Uỷ ban khoa học công nghệ và môi trường đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2, cho ý kiến và thẩm tra một số nội dung. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?